سرویس ها

فالوور اینستاگرام 🔥🚀
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6 فالوور پلاس ، کیفیت معمولی ( سرور آپدیت شد ) توضیحات 20,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (21,307  تومان )
نمایندگی نقره ای: (19,887  تومان )
نمایندگی برنزی: (17,046  تومان )
1000000/100 3 ساعت 30 دقیقه فعال
8 فالوور سرعت بالا سرور Very Fast ظرفیت بالا توضیحات 24,000  تومان 1000000/100 فعال
292 فالوور پلاس ، کیفیت معمولی ( سرور آپدیت شد ) توضیحات 27,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (40,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (37,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (32,400  تومان )
90000/100 فعال
288 فالوور اینستاگرام ریزش کم ، سرعت بالا توضیحات 30,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (42,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (39,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (33,600  تومان )
60000/100 فعال
9 فالوور اینستاگرام ریزش کم ، سرعت بالا توضیحات 31,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (39,150  تومان )
نمایندگی نقره ای: (36,540  تومان )
نمایندگی برنزی: (31,320  تومان )
500000/100 16 ساعت 54 دقیقه فعال
285 فالوور میکس دارای جبران ریزش تا 30 روز توضیحات 35,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (44,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (38,400  تومان )
200000/100 فعال
10 فالوور جدیداینستاگرام سرعت بالا توضیحات 42,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (28,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (26,880  تومان )
نمایندگی برنزی: (23,040  تومان )
20000/100 50 دقیقه فعال
284 فالوور سرور مارس 50 درصد ایرانی توضیحات 55,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (75,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (70,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (60,000  تومان )
10000/100 فعال
14 ( سوپر ویژه ) فالوور ایرانی پروفایلدار 90 درصد ایرانی + 10درصد هدیه توضیحات 78,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (94,650  تومان )
نمایندگی نقره ای: (88,340  تومان )
نمایندگی برنزی: (75,720  تومان )
10000/50 فعال
283 ( سوپر ویژه ) فالوور ایرانی پروفایلدار 90 درصد ایرانی + لایک زن توضیحات 93,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (127,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (119,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (102,000  تومان )
5000/100 فعال
286 فالور ۱۰۰درصد پروفایل‌دار ایرانی ( 30 روز جبران ریزش ) توضیحات 93,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (127,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (119,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (102,000  تومان )
5000/100 20 دقیقه فعال
282 🟢فالور ۱۰۰درصدایرانی + شبیه پاپ آپ + لایک زن 10 پست آخر + اسامی فول ایرانی + فول پروفایل ایرانی + ریزش محدود + محصول انحصاری شرکت غیر قابل رقابت توضیحات 136,510  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (186,150  تومان )
نمایندگی نقره ای: (173,740  تومان )
نمایندگی برنزی: (148,920  تومان )
10000/100 7 ساعت 25 دقیقه فعال
خدمات تردز
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
297 فالوور تردز - استارت انی - سرعت عالی توضیحات 38,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (52,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (49,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (42,000  تومان )
20000/100 1 روز 6 ساعت 14 دقیقه فعال
299 فالوور تردز - استارت انی - سرعت عالی - جبران ریزش 30 روزه توضیحات 269,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (367,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (343,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (294,000  تومان )
10000/50 فعال
300 لایک تردز - استارت انی - سرعت عالی - جبران ریزش 30 روزه توضیحات 269,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (367,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (343,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (294,000  تومان )
10000/10 فعال
301 شیر پست تریدز- استارت انی - سرعت عالی- ۳۰ روز جبران ریزش توضیحات 755,700  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,030,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (961,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (824,400  تومان )
5000/10 فعال
302 کامنت دلخواه تریدز- استارت انی-سرعت عالی- ۳۰ روز جبران ریزش توضیحات 755,700  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,030,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (961,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (824,400  تومان )
500/10 فعال
کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
102 مجموعه کامنت تعریف از پست علمی-ویدیویی جالب توضیحات 27,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (37,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (35,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (30,000  تومان )
100000/5 فعال
103 مجموعه کامنت تبریک تولد توضیحات 27,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (37,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (35,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (30,000  تومان )
10000/5 فعال
104 مجموعه کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی توضیحات 27,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (37,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (35,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (30,000  تومان )
10000/5 فعال
105 مجموعه کامنت سلام و احوال پرسی توضیحات 27,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (37,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (35,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (30,000  تومان )
10000/5 فعال
106 مجموعه کامنت تبریک عمومی توضیحات 27,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (37,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (35,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (30,000  تومان )
10000/5 فعال
107 مجموعه کامنت تعریف و تمجید از شخص توضیحات 27,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (37,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (35,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (30,000  تومان )
10000/5 فعال
309 کامنت رندم فارسی ، استارت انی ، سرعت بالای ۱۰کا روزانه ، بدون ریزش ، کاملا اختصاصی توضیحات 68,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (93,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (86,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (74,400  تومان )
1000/5 فعال
101 کامنت دلخواه سرعت متوسط توضیحات 97,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (133,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (124,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (106,800  تومان )
10000/10 فعال
108 مجموعه کامنت تسلیت توضیحات 328,350  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (447,750  تومان )
نمایندگی نقره ای: (417,900  تومان )
نمایندگی برنزی: (358,200  تومان )
1000/10 فعال
لایک پست اینستاگرام 💎🚀
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
19 لایک اینستاگرام فوق سریع ، فوق ارزان ( لایک کهکشانی - کاملا پایدار ) توضیحات 10,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,941  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,745  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,353  تومان )
300000/10 فعال
20 لایک اینستاگرام توربو Very Fast سرعت واقعا عالی توضیحات 10,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,925  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,663  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,140  تومان )
200000/10 فعال
21 لایک میکس بسیار ارزان اینستاگرام توضیحات 10,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,830  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,508  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,864  تومان )
250000/10 فعال
22 لایک ایرانی عالی ( کیفیت بالا ، 85 درصد پروفایل دار و 35 درصد ایرانی ) توضیحات 10,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,630  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,388  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,904  تومان )
75000/100 فعال
23 لایک REEL اینستاگرام توضیحات 10,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (11,940  تومان )
نمایندگی نقره ای: (11,144  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,552  تومان )
30000/50 فعال
24 لایک فیلم IGTV اینستاگرام توضیحات 10,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (11,880  تومان )
نمایندگی نقره ای: (11,088  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,504  تومان )
50000/10 فعال
25 لایک پست ایرانی اینستاگرام جدید توضیحات 16,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,455  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,158  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,564  تومان )
70000/100 فعال
26 لایک ایرانی باکیفیت و ارزان توضیحات 17,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,575  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,270  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,660  تومان )
65000/100 فعال
27 لایک ویژه الماس ( مخصوص ریلز ، ای جی‌تی وی ، معمولی ) توضیحات 20,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,720  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,760  تومان )
40000/100 15 دقیقه فعال
28 ✅❤✅لایک ایرانی بسیار باکیفت مخصوص مسابقات و چالشها ( ارسال آنی ) توضیحات 40,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (54,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (50,960  تومان )
نمایندگی برنزی: (43,680  تومان )
20000/50 فعال
سرویسهای استوری اینستاگرام 🚨⭐
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
40 بازدید استوری اینستاگرام توضیحات 9,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (15,680  تومان )
نمایندگی برنزی: (13,440  تومان )
10000/10 فعال
37 بازدید استوری اینستاگرام ( 10 کا در ساعت ) توضیحات 10,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (18,195  تومان )
نمایندگی نقره ای: (16,982  تومان )
نمایندگی برنزی: (14,556  تومان )
10000/20 فعال
خدمات اکسپلور اینستاگرام 💜🚀
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
46 ایمپرشن پست اینستاگرام سرور IM جدید 🎁🔥⚡ توضیحات 8,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,200  تومان )
5000000/100 10 ساعت 39 دقیقه فعال
47 ریچ + ایمپرشن پست اینستاگرام سرور IM جدید 🎁🔥⚡ توضیحات 9,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,350  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,660  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,280  تومان )
100000/10 10 ساعت 39 دقیقه فعال
49 ایمپرشن پست اینستاگرام | سرور IM جدید💎🎁⚡ توضیحات 9,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,350  تومان )
نمایندگی نقره ای: (15,260  تومان )
نمایندگی برنزی: (13,080  تومان )
100000/10 17 دقیقه فعال
50 ارسال پست به اکسپلور ⭐🎁🔰 توضیحات 9,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (22,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (21,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (18,000  تومان )
20000000/100 12 دقیقه فعال
51 اشتراک گذاری (SHARE) پست اینستاگرام 💎🎁⚡ توضیحات 10,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (39,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (36,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (31,200  تومان )
3000000/100 25 دقیقه فعال
سین پست و لایک و نظرسنجی تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
159 لایک رای نظرسنجی New توضیحات 65,450  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (89,250  تومان )
نمایندگی نقره ای: (83,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (71,400  تومان )
50000/1 فعال
255 لایک رای نظرسنجی New توضیحات 82,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (112,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (105,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (90,000  تومان )
50000/1 فعال
158 کامنت‌دلبخواه [برای پست‌ها‌ کانال] توضیحات 299,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (408,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (380,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (326,400  تومان )
1000/1 فعال
256 کامنت‌دلبخواه [برای پست‌ها‌ کانال] توضیحات 352,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (480,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (448,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (384,000  تومان )
1000/1 فعال
157 ری‌اکشن گروه توضیحات 935,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,275,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,190,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,020,000  تومان )
1000/1 فعال
160 لایک , رای , نظرسنجی | New [ جوین لازم ] توضیحات 935,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,275,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,190,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,020,000  تومان )
5000/1 فعال
254 لایک , رای , نظرسنجی | New [ جوین لازم ] توضیحات 1,100,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,500,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,400,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,200,000  تومان )
5000/1 فعال
257 ری‌اکشن گروه توضیحات 1,100,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,500,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,400,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,200,000  تومان )
1000/1 فعال
استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
161 💜💛❤️ لایک استوری ❤️💛💜 [ واقعی 🇮🇷 ] توضیحات 374,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (510,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (476,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (408,000  تومان )
300/1 فعال
خدمات واتس اپ
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
186 ارسال به pv [ خارجی‌ایرانی ] ارز✔ توضیحات 317,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (433,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (404,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (346,800  تومان )
100000/1000 فعال
163 ارسال به PV واتس‌اپ 📍 توضیحات 385,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (525,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (490,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (420,000  تومان )
20000/100 فعال
دایرکت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
247 ارسال به pv [ خارجی‌ایرانی ] ارز✔ توضیحات 423,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (577,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (539,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (462,000  تومان )
100000/1000 فعال
164 ارسال به دایرکت 🤳 اینستاگرام توضیحات 654,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (892,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (833,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (714,000  تومان )
100000/100 فعال
246 ارسال به دایرکت 🤳 اینستاگرام توضیحات 770,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,050,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (980,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (840,000  تومان )
100000/100 فعال
165 ارسال به دایرکت 🤳《 VIP 》 توضیحات 841,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,147,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,071,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (918,000  تومان )
50000/100 فعال
245 ارسال به دایرکت 🤳《 VIP 》 توضیحات 962,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,312,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,225,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,050,000  تومان )
50000/100 فعال
166 ارسال به دایرکت 🤳 پیج خصوصی‼️ توضیحات 1,028,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,402,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,309,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,122,000  تومان )
100000/100 فعال
244 ارسال به دایرکت 🤳 پیج خصوصی‼️ توضیحات 1,210,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,650,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,540,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,320,000  تومان )
100000/100 فعال
یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
236 لایک پست یوتیوب ( NEW ارزان 👍 ) توضیحات 61,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (84,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (78,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (67,200  تومان )
100000/10 فعال
174 لایک پست یوتیوب ( NEW ارزان 👍 ) توضیحات 93,720  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (127,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (119,280  تومان )
نمایندگی برنزی: (102,240  تومان )
1000000/10 فعال
310 کامنت یوتیوب توضیحات 420,310  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (573,150  تومان )
نمایندگی نقره ای: (534,940  تومان )
نمایندگی برنزی: (458,520  تومان )
1000/10 فعال
⭐💜⭐ارسال به پی وی PV واتس آپ WHATS APP و سایر شبکه های اجتماعی ( کلاب هاوس ، اسپاتیفای ، توییتر ، تیک تاک ) ⭐💜⭐
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
248 ارسال به PV واتس‌اپ 📍 توضیحات 528,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (720,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (672,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (576,000  تومان )
20000/100 فعال
خدمات آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
225 ویو آپارات توضیحات 77,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (105,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (98,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (84,000  تومان )
2000000/1000 فعال
227 لایک آپارات توضیحات 93,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (127,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (119,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (102,000  تومان )
1000/100 فعال
185 ویو آپارات توضیحات 123,420  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (168,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (157,080  تومان )
نمایندگی برنزی: (134,640  تومان )
2000000/1000 فعال
226 لایک آپارات 500k توضیحات 125,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (171,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (159,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (136,800  تومان )
500000/100 فعال
183 لایک آپارات توضیحات 130,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (178,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (166,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (142,800  تومان )
1000/100 فعال
184 لایک آپارات 500k توضیحات 179,520  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (244,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (228,480  تومان )
نمایندگی برنزی: (195,840  تومان )
500000/100 فعال
228 دنبال‌کننده آپارات [ اختصاصی ✈ ] توضیحات 189,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (258,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (240,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (206,400  تومان )
1000000/1000 فعال
182 دنبال‌کننده آپارات [ اختصاصی ✈ ] توضیحات 355,300  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (484,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (452,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (387,600  تومان )
1000000/1000 فعال
🚀⚡🚀( خدمات واقعی ) پاپ آپ ، مسترپاپ آپ ، کمپین ، تبلیغات هدفمند و پربازده برای پیج ، وبسایت ، کانال ، ربات 🚀⚡🚀
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
87 تبلیغات تخصصی توسط بلاگرهای معروف ( هر یک تبلیغات بلاگری 700 هزار تومان ) توضیحات 1  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1  تومان )
نمایندگی برنزی: (1  تومان )
1/1 فعال
88 ✅ پاپ آپ ارسالی اینستاگرام - فالوور کاملا یونیک جهت افزایش فروش ( فقط با هماهنگی قبلی ) ⚡️💥🔥 توضیحات 1  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1  تومان )
نمایندگی برنزی: (1  تومان )
1/1 فعال
89 ✅ مسترپاپ آپ اینستاگرام - فالوور کاملا یونیک جهت افزایش فروش ( فقط با هماهنگی قبلی ) ⚡️💥🔥 توضیحات 1  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1  تومان )
نمایندگی برنزی: (1  تومان )
1/1 فعال
90 🔴 کمپین جذب فالوور واقعی از طریق اسپانسرینگ ( توضیحات مطالعه شود ، استعلام قیمت=ادمین ) 🚀🚀🚀 توضیحات 1  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1  تومان )
نمایندگی برنزی: (1  تومان )
1/1 فعال
91 تبلیغات رپورتاژ آگهی بصورت دائمی 💚💥💚 توضیحات 1  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1  تومان )
نمایندگی برنزی: (1  تومان )
1/1 فعال
اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
191 اسپاتیفای 1 توضیحات 1,100  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,200  تومان )
100/100 فعال
223 اسپاتیفای 1 توضیحات 11,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (15,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (14,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (12,000  تومان )
100/100 فعال
کلاب هاوس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
192 کلاب هاوس 1 توضیحات 1,100  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,200  تومان )
100/100 فعال
222 کلاب هاوس 1 توضیحات 12,100  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (15,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (13,200  تومان )
100/100 فعال
لینکدین
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
193 لینکدین 1 توضیحات 165,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (225,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (210,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (180,000  تومان )
100/100 فعال
221 لینکدین 1 توضیحات 176,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (240,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (224,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (192,000  تومان )
100/100 فعال
اقدام جهت ثبت شرکت ، اخذ انواع مجوز ، ربات تلگرام ، اپلیکیشن ، طراحی گرافیک💎
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
96 🆔 اخذ اینماد ، مجوز وزارت ارشاد ، ثبت شرکت ، ثبت برند ، سرتیفیکیت بین المللی ( هماهنگ شوید ) 🇬🇧🇺🇸🇩🇪 توضیحات 1  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1  تومان )
نمایندگی برنزی: (1  تومان )
1/1 فعال
97 💯 طراحی گرافیکی کلیه موارد درخواستی ( با مدیریت هماهنگ شوید )💯💠 توضیحات 1  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1  تومان )
نمایندگی برنزی: (1  تومان )
1/1 فعال
98 🔷 ربات تلگرام ، طراحی سایت و اپلیکیشن حرفه ای ( هماهنگی با مدیریت ) ®© توضیحات 1  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1  تومان )
نمایندگی برنزی: (1  تومان )
1/1 فعال
توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
199 نمایش ویدیوی توییتر + ایمپریشن +بازدید پرفایل - 1,408  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,920  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,792  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,536  تومان )
2147483647/12 فعال
219 نمایش ویدیوی توییتر + ایمپریشن +بازدید پرفایل - 11,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (15,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (14,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (12,000  تومان )
2147483647/12 فعال
311 فالوور توئیتر ، کیفیت عالی ، سرعت +5k روزانه ، دارای ریزش طبیعی ، ظرفیت 100k توضیحات 78,320  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (106,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (99,680  تومان )
نمایندگی برنزی: (85,440  تومان )
500000/250 فعال
312 لایک توئیتر [ کیفیت عالی] [سرعت 6k بر ساعت] [ ریزش کم ] توضیحات 93,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (127,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (119,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (102,000  تومان )
3000/20 فعال
194 فالوور با جبران ریزش توییتر جبران ریزش ۳۰ روزه توضیحات 107,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (147,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (137,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (117,600  تومان )
300000/500 فعال
220 فالوور با جبران ریزش توییتر جبران ریزش ۳۰ روزه توضیحات 176,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (240,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (224,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (192,000  تومان )
300000/500 فعال
تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
196 لایک تیک تاک توضیحات 29,557  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (40,305  تومان )
نمایندگی نقره ای: (37,618  تومان )
نمایندگی برنزی: (32,244  تومان )
250000/50 فعال
217 لایک تیک تاک توضیحات 38,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (52,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (49,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (42,000  تومان )
1000000/10 فعال
198 کامنت دلخواه تیک تاک - 264,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (360,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (336,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (288,000  تومان )
1000/10 فعال
215 کامنت دلخواه تیک تاک - 275,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (375,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (350,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (300,000  تومان )
1000/10 فعال
اکسپلور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
200 اسپم پیج توضیحات 49,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (67,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
500000/1000 فعال
201 گزارش خودآزاری توضیحات 49,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (67,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
500000/1000 فعال
202 گزارش فروش محصولات غیرقانونی توضیحات 49,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (67,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
500000/1000 فعال
203 گزارش کلاه برداری توضیحات 49,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (67,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
500000/1000 فعال
204 گزارش موارد مستهجن توضیحات 49,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (67,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
500000/1000 فعال
205 گزارش تهدید و آزار و اذیت دیگران توضیحات 49,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (67,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
500000/1000 فعال
206 گزارش نهاد های خشن و خطرناک توضیحات 49,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (67,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
500000/1000 فعال