سرویس ها

فالوور اینستاگرام 🔥🚀
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8 فالوور میکس سرعت بالا + خوش قیمت سرعت 10 کا در روز + دگمه جبران ریزش 60 روزه توضیحات 25,000  تومان 500000/10 فعال
296 فالوور اسپید میکس ایرانی + سرعت فعلی 30 کا روز + دکمه جبران ریزش 2 ماهه توضیحات 29,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (36,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (33,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (28,800  تومان )
500000/10 4 ساعت 25 دقیقه فعال
13 فالوور میکس سرعت بالا + جبران ریزش 60 روزه توضیحات 32,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (33,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (30,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (26,400  تومان )
500000/10 فعال
288 فالوور اینستاگرام ریزش کم ، سرعت بالا توضیحات 33,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (42,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (39,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (33,600  تومان )
60000/100 30 دقیقه فعال
287 فالوور جدیداینستاگرام سرعت بالا توضیحات 33,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (42,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (39,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (33,600  تومان )
75000/100 فعال
281 فالوور میکس واقعا کیفیت خوب | سرعت 30 کا روزانه | ریزش 10 درصد توضیحات 34,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (43,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (40,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (34,800  تومان )
1000000/10 فعال
9 ✅مخصوص محدودیتها ✅ ، جبران ریزش 1 ساله ، دگمه جبران ریزش فعال ، 50 کا در روز ، جبران ریزش 1 ساله توضیحات 35,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (45,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (42,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (36,000  تومان )
1000000/50 16 ساعت 54 دقیقه فعال
10 فالوور سرعت بالا ( VERY FAST ) روزانه 50 کا ریزش 10 درصد توضیحات 42,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (42,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (39,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (33,600  تومان )
1000000/10 50 دقیقه فعال
11 فالور بشدت با کیفیت میکس ایرانی و غیر ایرانی ، پروفایل‌دار ، سرعت حداقل 50 کا در روز ، دگمه جبران ریزش 1 ساله توضیحات 46,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (61,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (57,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (49,200  تومان )
1000000/50 فعال
284 فالوور سرور مارس 50 درصد ایرانی توضیحات 55,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (75,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (70,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (60,000  تومان )
10000/100 فعال
213 فالوور 60 درصد ایرانی پروفایلها ایرانی ، ای پی ها ایرانی ، روزانه حداقل 8 کا توضیحات 77,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (105,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (98,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (84,000  تومان )
20000/100 فعال
14 فالوور 50 درصد ایرانی پروفایلها ایرانی ، ای پی ها ایرانی ،، سرعت 8 کا روزانه توضیحات 78,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (90,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (84,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (72,000  تومان )
20000/100 فعال
313 فالوور 70 درصد ایرانی پروفایلها ایرانی ، ای پی ها ایرانی ، ریزش 20 الی 25 درصد ، سرعت 8 کا روزانه توضیحات 88,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (120,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (112,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (96,000  تومان )
20000/100 فعال
283 ( سوپر ویژه ) فالوور ایرانی پروفایلدار 90 درصد ایرانی + لایک زن توضیحات 93,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (127,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (119,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (102,000  تومان )
5000/100 فعال
286 فالور ۱۰۰درصد پروفایل‌دار ایرانی ( 30 روز جبران ریزش ) توضیحات 93,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (127,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (119,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (102,000  تومان )
5000/100 20 دقیقه فعال
17 ✅مخصوص محدودیتها ✅، جبران ریزش 12 ماه ، دگمه جبران ریزش فعال . بیشتر از 40 کا در روز توضیحات 110,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (70,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (70,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (70,000  تومان )
1000000/50 فعال
280 فالوور ٪90 فقط خانم توضیحات 110,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (150,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (140,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (120,000  تومان )
50000/1000 فعال
282 🟢فالور 90 درصدایرانی + شبیه پاپ آپ + اسامی فول ایرانی + آی پی ایرانی +محصول انحصاری شرکت توضیحات 143,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (195,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (182,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (156,000  تومان )
10000/100 7 ساعت 25 دقیقه فعال
188 🟢فالور 100 درصدایرانی + شبیه پاپ آپ + اسامی فول ایرانی + آی پی ایرانی +محصول انحصاری شرکت توضیحات 165,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (225,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (210,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (180,000  تومان )
10000/100 فعال
اکسپلور ، ایمپرشن ، لایو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
315 ایمپرشن اینستا [ Impression ] سقف سفارش : 1M سرعت ارسال : 50K در روز توضیحات 10,659  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (14,535  تومان )
نمایندگی نقره ای: (13,566  تومان )
نمایندگی برنزی: (11,628  تومان )
100000/25 فعال
316 👁‍🗨 بازدید کننده آنلاین لایو اینستاگرام 🔹 15 دقیقه فعال 🔹 توضیحات 69,751  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (95,115  تومان )
نمایندگی نقره ای: (88,774  تومان )
نمایندگی برنزی: (76,092  تومان )
20000/10 فعال
317 👁‍🗨 بازدید کننده آنلاین لایو اینستاگرام 🔹 30 دقیقه فعال 🔹 توضیحات 139,315  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (189,975  تومان )
نمایندگی نقره ای: (177,310  تومان )
نمایندگی برنزی: (151,980  تومان )
20000/10 فعال
318 👁‍🗨 بازدید کننده آنلاین لایو اینستاگرام 🔸 60 دقیقه فعال 🔸 توضیحات 281,248  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (383,520  تومان )
نمایندگی نقره ای: (357,952  تومان )
نمایندگی برنزی: (306,816  تومان )
20000/10 فعال
319 👁‍🗨 بازدید کننده آنلاین لایو اینستاگرام 🔹 90 دقیقه فعال 🔹 توضیحات 425,799  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (580,635  تومان )
نمایندگی نقره ای: (541,926  تومان )
نمایندگی برنزی: (464,508  تومان )
20000/10 فعال
320 👁‍🗨 بازدید کننده آنلاین لایو اینستاگرام 🔸 120 دقیقه فعال 🔸 توضیحات 568,293  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (774,945  تومان )
نمایندگی نقره ای: (723,282  تومان )
نمایندگی برنزی: (619,956  تومان )
20000/10 فعال
روبیکا ( روبینو )
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
306 فالوور روبیکا (روبینو) توضیحات 27,335  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (37,275  تومان )
نمایندگی نقره ای: (34,790  تومان )
نمایندگی برنزی: (29,820  تومان )
10000/500 5 ساعت فعال
ممبر کانال ، گروه و استوری تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
324 ویو ارزان استوری تلگرام (واقعی / بین المللی) (سرور 2) توضیحات 12,903  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (17,595  تومان )
نمایندگی نقره ای: (16,422  تومان )
نمایندگی برنزی: (14,076  تومان )
5000/10 فعال
325 ویو Story تلگرام ارزان (بین المللی) توضیحات 12,903  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (17,595  تومان )
نمایندگی نقره ای: (16,422  تومان )
نمایندگی برنزی: (14,076  تومان )
150000/15 فعال
326 بازدید استوری Telegram (بین المللی) خیلی سریع توضیحات 53,108  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (72,420  تومان )
نمایندگی نقره ای: (67,592  تومان )
نمایندگی برنزی: (57,936  تومان )
500000/10 فعال
327 بوست کانال تلگرام (1 روزه) توضیحات 2,518,329  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,434,085  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,205,146  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,747,268  تومان )
50000/10 فعال
328 بوست کانال تلگرام (15 روزه) توضیحات 17,106,012  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (23,326,380  تومان )
نمایندگی نقره ای: (21,771,288  تومان )
نمایندگی برنزی: (18,661,104  تومان )
2000/10 فعال
329 بوست کانال تلگرام (25 تا 30 روزه) توضیحات 25,446,960  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (34,700,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (32,387,040  تومان )
نمایندگی برنزی: (27,760,320  تومان )
2000/10 فعال
330 بوست کانال تلگرام (60 روزه) توضیحات 50,363,775  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (68,677,875  تومان )
نمایندگی نقره ای: (64,099,350  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,942,300  تومان )
5000/5 فعال
ممبر کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
133 ممبر تلگرام | سرعت بالا | بدون ریزش تا 3 ماه توضیحات 75,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (103,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (96,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (82,800  تومان )
100000/10 فعال
لایک پست اینستاگرام 💎🚀
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
19 لایک اینستاگرام فوق سریع ، فوق ارزان ( لایک کهکشانی - کاملا پایدار ) توضیحات 10,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,941  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,745  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,353  تومان )
250000/10 فعال
21 لایک میکس بسیار ارزان اینستاگرام توضیحات 10,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,830  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,508  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,864  تومان )
250000/10 فعال
22 لایک ایرانی عالی ( کیفیت بالا ، 85 درصد پروفایل دار و 35 درصد ایرانی ) توضیحات 10,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,630  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,388  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,904  تومان )
250000/10 فعال
24 لایک فیلم IGTV اینستاگرام توضیحات 12,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (11,880  تومان )
نمایندگی نقره ای: (11,088  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,504  تومان )
250000/10 فعال
25 لایک پست ایرانی اینستاگرام جدید توضیحات 16,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,455  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,158  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,564  تومان )
250000/10 فعال
26 لایک ایرانی باکیفیت و ارزان توضیحات 17,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,575  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,270  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,660  تومان )
250000/10 فعال
27 لایک ویژه الماس ( مخصوص ریلز ، ای جی‌تی وی ، معمولی ) توضیحات 20,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,720  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,760  تومان )
300000/10 15 دقیقه فعال
23 لایک ایرانی بسیار باکیفت مخصوص مسابقات و چالشها 60 درصد ایرانی+ آی پی ایرانی توضیحات 24,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (28,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (26,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (22,800  تومان )
30000/50 فعال
28 ✅لایک ایرانی بسیار باکیفت مخصوص مسابقات و چالشها 70 درصد ایرانی+ آی پی ایرانی توضیحات 40,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (40,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (37,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (32,400  تومان )
30000/50 فعال
سرویسهای استوری اینستاگرام 🚨⭐
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
40 بازدید استوری اینستاگرام توضیحات 9,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (15,680  تومان )
نمایندگی برنزی: (13,440  تومان )
15000/10 فعال
37 بازدید استوری اینستاگرام ( 10 کا در ساعت ) توضیحات 10,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (18,195  تومان )
نمایندگی نقره ای: (16,982  تومان )
نمایندگی برنزی: (14,556  تومان )
15000/10 فعال
خدمات اکسپلور اینستاگرام 💜🚀
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
46 ایمپرشن پست اینستاگرام سرور IM جدید 🎁🔥⚡ توضیحات 8,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,200  تومان )
200000/10 10 ساعت 39 دقیقه فعال
47 ریچ + ایمپرشن پست اینستاگرام سرور IM جدید 🎁🔥⚡ توضیحات 9,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,350  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,660  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,280  تومان )
200000/10 10 ساعت 39 دقیقه فعال
49 ایمپرشن پست اینستاگرام | سرور IM جدید💎🎁⚡ توضیحات 9,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,350  تومان )
نمایندگی نقره ای: (15,260  تومان )
نمایندگی برنزی: (13,080  تومان )
100000/10 17 دقیقه فعال
50 ارسال پست به اکسپلور ⭐🎁🔰 توضیحات 9,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (22,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (21,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (18,000  تومان )
20000000/100 12 دقیقه فعال
51 اشتراک گذاری (SHARE) پست اینستاگرام 💎🎁⚡ توضیحات 10,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (43,650  تومان )
نمایندگی نقره ای: (40,740  تومان )
نمایندگی برنزی: (34,920  تومان )
5000000/100 25 دقیقه فعال
سین پست و لایک و نظرسنجی تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
333 رای نظرسنجی پست تلگرام ( واقعی / بین المللی ) توضیحات 35,343  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,195  تومان )
نمایندگی نقره ای: (44,982  تومان )
نمایندگی برنزی: (38,556  تومان )
10000000/10 فعال
159 لایک رای نظرسنجی New توضیحات 65,450  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (89,250  تومان )
نمایندگی نقره ای: (83,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (71,400  تومان )
50000/1 فعال
255 لایک رای نظرسنجی New توضیحات 82,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (112,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (105,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (90,000  تومان )
50000/1 فعال
158 کامنت‌دلبخواه [برای پست‌ها‌ کانال] توضیحات 299,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (408,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (380,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (326,400  تومان )
1000/1 فعال
256 کامنت‌دلبخواه [برای پست‌ها‌ کانال] توضیحات 352,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (480,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (448,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (384,000  تومان )
1000/1 فعال
157 ری‌اکشن گروه توضیحات 935,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,275,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,190,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,020,000  تومان )
1000/1 فعال
160 لایک , رای , نظرسنجی | New [ جوین لازم ] توضیحات 935,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,275,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,190,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,020,000  تومان )
5000/1 فعال
254 لایک , رای , نظرسنجی | New [ جوین لازم ] توضیحات 1,100,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,500,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,400,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,200,000  تومان )
5000/1 فعال
257 ری‌اکشن گروه توضیحات 1,100,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,500,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,400,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,200,000  تومان )
1000/1 فعال
استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
314 رای راندوم و تصادفی استوری ( رندوم 0-100 رای ) ، استارت ارسال : 1 ساعت توضیحات 155,584  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (212,160  تومان )
نمایندگی نقره ای: (198,016  تومان )
نمایندگی برنزی: (169,728  تومان )
300000/100 فعال
161 💜💛❤️ لایک استوری ❤️💛💜 [ واقعی 🇮🇷 ] توضیحات 374,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (510,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (476,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (408,000  تومان )
300/1 فعال
خدمات واتس اپ
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
186 ارسال به pv [ خارجی‌ایرانی ] ارز✔ توضیحات 317,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (433,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (404,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (346,800  تومان )
100000/1000 فعال
163 ارسال به PV واتس‌اپ 📍 توضیحات 385,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (525,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (490,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (420,000  تومان )
20000/100 فعال
دایرکت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
247 ارسال به pv [ خارجی‌ایرانی ] ارز✔ توضیحات 423,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (577,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (539,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (462,000  تومان )
100000/1000 فعال
164 ارسال به دایرکت 🤳 اینستاگرام توضیحات 654,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (892,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (833,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (714,000  تومان )
100000/100 فعال
246 ارسال به دایرکت 🤳 اینستاگرام توضیحات 770,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,050,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (980,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (840,000  تومان )
100000/100 فعال
165 ارسال به دایرکت 🤳《 VIP 》 توضیحات 841,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,147,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,071,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (918,000  تومان )
50000/100 فعال
245 ارسال به دایرکت 🤳《 VIP 》 توضیحات 962,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,312,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,225,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,050,000  تومان )
50000/100 فعال
166 ارسال به دایرکت 🤳 پیج خصوصی‼️ توضیحات 1,028,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,402,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,309,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,122,000  تومان )
100000/100 فعال
244 ارسال به دایرکت 🤳 پیج خصوصی‼️ توضیحات 1,210,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,650,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,540,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,320,000  تومان )
100000/100 فعال
⭐💜⭐ارسال به پی وی PV واتس آپ WHATS APP و سایر شبکه های اجتماعی ( کلاب هاوس ، اسپاتیفای ، توییتر ، تیک تاک ) ⭐💜⭐
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
248 ارسال به PV واتس‌اپ 📍 توضیحات 528,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (720,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (672,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (576,000  تومان )
20000/100 فعال
خدمات آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
225 ویو آپارات توضیحات 77,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (105,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (98,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (84,000  تومان )
2000000/1000 فعال
227 لایک آپارات توضیحات 93,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (127,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (119,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (102,000  تومان )
1000/100 فعال
185 ویو آپارات توضیحات 123,420  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (168,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (157,080  تومان )
نمایندگی برنزی: (134,640  تومان )
2000000/1000 فعال
226 لایک آپارات 500k توضیحات 125,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (171,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (159,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (136,800  تومان )
500000/100 فعال
183 لایک آپارات توضیحات 130,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (178,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (166,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (142,800  تومان )
1000/100 فعال
184 لایک آپارات 500k توضیحات 179,520  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (244,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (228,480  تومان )
نمایندگی برنزی: (195,840  تومان )
500000/100 فعال
228 دنبال‌کننده آپارات [ اختصاصی ✈ ] توضیحات 189,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (258,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (240,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (206,400  تومان )
1000000/1000 فعال
182 دنبال‌کننده آپارات [ اختصاصی ✈ ] توضیحات 355,300  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (484,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (452,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (387,600  تومان )
1000000/1000 فعال
🚀⚡🚀( خدمات واقعی ) پاپ آپ ، مسترپاپ آپ ، کمپین ، تبلیغات هدفمند و پربازده برای پیج ، وبسایت ، کانال ، ربات 🚀⚡🚀
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
90 🔴 کمپین جذب فالوور واقعی از طریق اسپانسرینگ ( توضیحات مطالعه شود ، استعلام قیمت=ادمین ) 🚀🚀🚀 توضیحات 1  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1  تومان )
نمایندگی برنزی: (1  تومان )
1/1 فعال
87 تبلیغات تخصصی توسط بلاگرهای معروف ( هر یک تبلیغات بلاگری 700 هزار تومان ) توضیحات 1  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1  تومان )
نمایندگی برنزی: (1  تومان )
1/1 فعال
91 تبلیغات رپورتاژ آگهی بصورت دائمی 💚💥💚 توضیحات 1  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1  تومان )
نمایندگی برنزی: (1  تومان )
1/1 فعال
88 ✅ پاپ آپ ارسالی اینستاگرام - فالوور کاملا یونیک جهت افزایش فروش ( فقط با هماهنگی قبلی ) ⚡️💥🔥 توضیحات 1  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1  تومان )
نمایندگی برنزی: (1  تومان )
1/1 فعال
89 ✅ مسترپاپ آپ اینستاگرام - فالوور کاملا یونیک جهت افزایش فروش ( فقط با هماهنگی قبلی ) ⚡️💥🔥 توضیحات 1  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1  تومان )
نمایندگی برنزی: (1  تومان )
1/1 فعال
اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
191 اسپاتیفای 1 توضیحات 1,100  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,200  تومان )
100/100 فعال
223 اسپاتیفای 1 توضیحات 11,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (15,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (14,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (12,000  تومان )
100/100 فعال
کلاب هاوس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
192 کلاب هاوس 1 توضیحات 1,100  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,200  تومان )
100/100 فعال
222 کلاب هاوس 1 توضیحات 12,100  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (15,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (13,200  تومان )
100/100 فعال
لینکدین
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
193 لینکدین 1 توضیحات 165,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (225,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (210,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (180,000  تومان )
100/100 فعال
221 لینکدین 1 توضیحات 176,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (240,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (224,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (192,000  تومان )
100/100 فعال
توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
334 بازدید ارزان و فیک توییتر توضیحات 187  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (255  تومان )
نمایندگی نقره ای: (238  تومان )
نمایندگی برنزی: (204  تومان )
1000000000/100 فعال
336 بازدید + ایمپرشن توییتر توضیحات 561  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (765  تومان )
نمایندگی نقره ای: (714  تومان )
نمایندگی برنزی: (612  تومان )
10000000/100 فعال
199 نمایش ویدیوی توییتر + ایمپریشن +بازدید پرفایل - 1,408  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,920  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,792  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,536  تومان )
2147483647/200 فعال
219 نمایش ویدیوی توییتر + ایمپریشن +بازدید پرفایل - 11,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (15,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (14,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (12,000  تومان )
2147483647/12 فعال
338 رای نظرسنجی توییتر (Poll Vote) توضیحات 17,765  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (24,225  تومان )
نمایندگی نقره ای: (22,610  تومان )
نمایندگی برنزی: (19,380  تومان )
10000/20 فعال
311 فالوور توئیتر ، کیفیت عالی ، سرعت +5k روزانه ، دارای ریزش طبیعی ، ظرفیت 100k توضیحات 78,320  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (106,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (99,680  تومان )
نمایندگی برنزی: (85,440  تومان )
500000/250 فعال
312 لایک توئیتر [ کیفیت عالی] [سرعت 6k بر ساعت] [ ریزش کم ] توضیحات 93,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (127,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (119,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (102,000  تومان )
3000/20 فعال
341 فالوور واقعی بین المللی توییتر ( با جبران ریزش ) توضیحات 132,957  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (181,305  تومان )
نمایندگی نقره ای: (169,218  تومان )
نمایندگی برنزی: (145,044  تومان )
100000/100 فعال
342 لایک توییتر [اکثرا از ترکیه] [کیفیت خوب] توضیحات 192,423  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (262,395  تومان )
نمایندگی نقره ای: (244,902  تومان )
نمایندگی برنزی: (209,916  تومان )
500/20 فعال
اقدام جهت ثبت شرکت ، اخذ انواع مجوز ، ربات تلگرام ، اپلیکیشن ، طراحی گرافیک💎
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
96 🆔 اخذ اینماد ، مجوز وزارت ارشاد ، ثبت شرکت ، ثبت برند ، سرتیفیکیت بین المللی ( هماهنگ شوید ) 🇬🇧🇺🇸🇩🇪 توضیحات 1  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1  تومان )
نمایندگی برنزی: (1  تومان )
1/1 فعال
97 💯 طراحی گرافیکی کلیه موارد درخواستی ( با مدیریت هماهنگ شوید )💯💠 توضیحات 1  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1  تومان )
نمایندگی برنزی: (1  تومان )
1/1 فعال
98 🔷 ربات تلگرام ، طراحی سایت و اپلیکیشن حرفه ای ( هماهنگی با مدیریت ) ®© توضیحات 1  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1  تومان )
نمایندگی برنزی: (1  تومان )
1/1 فعال
تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
196 لایک تیک تاک توضیحات 29,557  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (40,305  تومان )
نمایندگی نقره ای: (37,618  تومان )
نمایندگی برنزی: (32,244  تومان )
50000/50 فعال
217 لایک تیک تاک توضیحات 38,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (52,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (49,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (42,000  تومان )
1000000/10 فعال
198 کامنت دلخواه تیک تاک - 264,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (360,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (336,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (288,000  تومان )
1000/10 فعال
215 کامنت دلخواه تیک تاک - 275,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (375,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (350,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (300,000  تومان )
1000/10 فعال
اکسپلور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
200 اسپم پیج توضیحات 49,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (67,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
500000/1000 فعال
201 گزارش خودآزاری توضیحات 49,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (67,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
500000/1000 فعال
202 گزارش فروش محصولات غیرقانونی توضیحات 49,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (67,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
500000/1000 فعال
203 گزارش کلاه برداری توضیحات 49,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (67,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
500000/1000 فعال
204 گزارش موارد مستهجن توضیحات 49,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (67,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
500000/1000 فعال
205 گزارش تهدید و آزار و اذیت دیگران توضیحات 49,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (67,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
500000/1000 فعال
206 گزارش نهاد های خشن و خطرناک توضیحات 49,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (67,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
500000/1000 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد